Фискалната политика не е адекватна за бързи реакции при промяна на стопанската конюнктура и не може да предотврати външни влияния върху икономиката.

Това каза днес министърът на финансите Пламен Орешарски при обсъждането на проектобюджета за 2009 г. на открито заседание на Икономическия и социален съвет (ИСС), съобщава БНР.

Напрежението в България все още е на приемливо равнище, в останалите страни от стара Европа финансовата и станала вече икономическа криза е много по-сериозна, каза министър Орешарски.

Той представи основните параметри в проектобюджета, между които максимално ниво на разходите в рамките на 40 процента от БВП, 3 процента бюджетен излишък, минимално ниво на инвестиционните разходи в размер на 7 на сто от БВП, 0,6 на сто от БВП максимално ниво на субсидиите за нефинансови предприятия.

В проектобюджета е планирано също увеличение на минималната работна заплата от 220 на 240 лв., увеличение на здравноосигурителната вноска от 6 на 8 процента, както и увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица от 240 на 260 лв.

Разпределението на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" между работник - работодател - държава е предвидено да е съответно 8-10-12, а осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се намалява от 0,5 на 0,1 процента.

От 1 април 2009 г. ще бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната система от 1 на 1,1 на сто, а от 1 юли ще има индексация на пенсиите с 9,7 на сто, предвижда още проектобюджетът.

"Въпреки кризата не се подведохме по изкушения да увеличим данъчните ставки, както направиха някои европейски страни, ползвани за пример у нас като Ирландия", каза още Орешарски.

Увеличаваме само някои акцизни ставки и то съобразно предварително оповестени графици, а не извънредно, добави той. Министърът отбеляза, че по отношение на горивата се запазват ставките от миналата година.