Създаване на регистър в Българската народна банка /БНБ/ с информация за това къде и колко банкови сметки има всеки български гражданин. Такава идея представи министърът на финансите Владислав Горанов по време на редовния петъчен парламентарен контрол.

Горанов дори се зарече да облече в законопроект тази своя идея. „По аналог на кредитния регистър може да се създаде регистър в БНБ, в който да се вписват всички банкови сметки на хората, но без да се посочва индивидуализация на размера", обясни виждането си финансовият министър и напомни, че размерът на влога представлява банкова тайна.

Според идеята на Горанов вписването на тези сметки да стане автоматично и бързо. Всички правораздавателни органи и всички органи, които се занимават със събирането на приходите у нас ще имат достъп до въпросния регистър.

От думите на министъра стана ясно, че в момента съществува една процедура за разкриване на „пране на пари" и други нарушения, при която българските служби могат да изпращат запитване до всички български банки.

„Процесът тече с месеци и дотогава информацията може да е безполезна. За времето между подаването на искане за информация и получаването е възможно да се изменят съществени обществени обстоятелства", посочи още финансист номер 1.