Как финансовите страхове, породени от настоящата криза влияят върху правителствения дълг, може да се види от последния пласмент на държавни облигации, който Министерството на финансите направи на 6 април 2020-а.

Според съобщенията на БНБ и на Министерството на финансите правителството е преотворило регистрираната на 15 януари 2020-та емисия от петгодишни съкровищни облигации. През януари то успешно пласира ценни книжа от тази емисия с номинал от 200 млн. лева, при 0.01% годишна лихва. Поръчките за тези ценни книжа тогава надхвърлиха 2.49 пъти предложения номинал. Търсенето бе толкова активно, че правителството постигна отрицателна доходност по закупените облигации, чийто среднопретеглен размер бе минус 0.11 процента. Това означаваше, че купувачите на книжата плащат на правителството по 11 стотинки за всеки 100 лева, с които са го кредитирали,

При отварянето на емисията сега - на 6 април, правителството отново пласира дълг от 200 млн. лева при първоначалните параметри на емисията - пет години и 0.01% лихва. Търсенето обаче бе по-ниско от януарското и поръчките са надхвърляли 1.76 пъти предложения номинал. При това цената, на която е получен дългът, е по-висока - постигнатия среднопретеглен доход е 0.13 процента. Това означава, че купувачите на сегашните облигации средно ще получават по 13 стотинки за всеки 100 лева, с които са финансирали държавата.