Линията на бедност в България през 2019 година ще бъде 348 лева. Това стана ясно с решение на правителството на днешното заседание на МС.

Сумата е с 27 лева по-висока в сравнение с размера ѝ през настоящата година.

321 лева е линията на бедност за 2018 година

321 лева е линията на бедност за 2018 година

Сумата е със 7 лева по-висока от линията на бедност през настоящата година

Сумата е определена на база на методика, утвърдена от Министерския съвет през 2006 година.
Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването "Наблюдение на домакинските бюджети в Република България", което ежегодно се провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Линията на бедност се използва като референтна стойност при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище на населението.

Над 5 милиона българи живеят месечно с под 590 лева

Над 5 милиона българи живеят месечно с под 590 лева

Новите цени на газта и тока ще засилят социалните неравенства