Министерството на финансите стартира конкурсна процедура за избор на Съвет на директорите на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България - Фонд на фондовете.

Целта на процедурата е избор на мениджмънт, като подборът ще бъде проведен по максимално прозрачен, пазарно ориентиран и близък до бизнес-логиката принцип и въз основа на пазарни критерии. Поканата за подбор на кандидати е публикувана на сайта на Министерството на финансите.

От Министерство на финансите припомнят, че с разпореждане на Министерския съвет от 15.07.2021 г. е утвърден нов устав на ФМФИБ и министърът на финансите е бил натоварен да организира комисия за подбор на членове на новия Съвет на директорите. Комисията включва управляващите органи по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които имат финансово споразумение с Фонда на фондовете.

В момента е назначен временен Съвет на директорите на Фонда до провеждането на конкурсната процедура.

След встъпване в длъжност на служебното правителство беше детайлно анализирана ефективността на управление (процент на инвестирани средства и ефект от тяхното инвестиране; анализ на разходите и на процесите за управление) на Фонда на фондовете. Предприети са мерки за: 

  • оптимизация на структурата и процесите във ФМФИБ за повишаване на неговата конкурентно-способност на пазара на финансовите инструменти;
  • повишаване на участието и контрола на управляващите органи от всички министерства, които имат програми управлявани от ФМФИБ във всеки един етап от управлението и
  • създаване на условия за участието на представители на бизнеса, съсловни асоциации на банките и фондовете за дялово участие, научни организации от страната и чужбина, в стратегическото позициониране на ФМФИБ.
Свиват броя на членовете в ръководството на Фонда на фондовете

Свиват броя на членовете в ръководството на Фонда на фондовете

Фондът вече ще се управлява само от тричленен Съвет на директорите

Вчера финансистът и депутат от ИТН Любомир Каримански отправи упрек към служебния министър на икономиката Кирил Петков, че не е отворил кутията на Пандора - Фондът на фондовете.

Финансистът обясни, че основни виновници за съществуването на Фонд мениджър на финансови инструменти в България, каквото е цялото му наименование, са министрите от кабинета на ГЕРБ Владислав Горанов и Томислав Дончев. По думите му в основата на функционирането на фонда са фирмите-посредници, които "събират доста високи комисиони".

Днес Кирил Петков заяви, че въпросният фонд е под разпореждането на Министерство на финансите.

Кирил Петков махна ДКК като шапка на Монтажи, иска същото и за ВМЗ

Кирил Петков махна ДКК като шапка на Монтажи, иска същото и за ВМЗ

Служебният екип на МИ ще обясни на следващия министър какво да прави