Mинималната месечна работна заплата за страната през 2010г. ще бъде в размер на 240 лв. Това одобри Националният съвет за тристранно сътрудничество.

Минималната часова работна заплата ще бъде 1.42 лв. при нормална продължителност на работното време осем часа при 5-дневна работна седмица.

Проектът за Постановление на Министерския съвет бе одобрен от социалните партньори.

Според представителите на работодателските организации запазването на размера на минималната работна заплата през следващата година е разумно.

Ако в ситуация на криза увеличаваме минималната работната заплата, това ще доведе до нарастване на безработицата, посочват от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

От КТ Подкрепа отбелязват, че съвсем логично е да се запази сегашният размер на минималната месечна работна заплата, съобразено с това, че се намираме в криза.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков изрази надежда, че през следващата година страната ни ще бъде в период на икономически растеж и това ще даде отражение върху доходите.

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри и проект за Постановление за изменение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ.

Промените предвиждат намаление на нормативно регламентираната надценка за Обществения доставчик от 3% на „до 2%" в годишен аспект.

Освен това чрез измененията ще се даде възможност за прилагане на механизма за компенсиране на недовзет, съответно надвзет, приход за предходен период.

Това означава, че е в възможно запазването на цената на природния газ през едни периоди и нейната промяна през други. Общественият доставчик ще се компенсира за претърпени от него загуби по време, когато цената е останала постоянна.

Според синдикалните организации и представителите на бизнеса обаче са необходими допълнителни промени и в Закона за енергетиката.

По време на заседанието на съвета социалните партньори предложиха създаването на работна група, която да се занимае с измененията в закона, произтичащи от приемането на наредбата.

Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество министър Симеон Дянков съобщи, че още на следващото заседание на Съвета ще очертае приоритетите на правителството и в частност на министерството на финансите за следващата година.