Ако аз трябваше да решавам за детските надбавки, бих подкрепила нискодоходните родители, защото за тях тези пари наистина имат значение. Това заяви пред bTV бившият социален министър Лидия Шулева по повод предложението на управляващите детски надбавки да се дават без значение от дохода на родителите.

По нейни думи праговете, които се определят, отиват във все по-ниската част на доходите, като дори средните доходи вече не са достатъчни за една издръжка.

Според нея, ако тези пари се преразпределят за хората, които наистина имат необходимост, ще се почувства много повече, отколкото във високата част.

Относно промените в пенсионното осигуряване и предложението на синдикатите за увеличение на минималната пенсия до 300 лева, а на максималната - до 1440 лева, Шулева посочи, че прекалено много фактори влияят на парите във втория пенсионен стълб.

"От една страна тези капиталови схеми се правят за дълъг период от време - обикновено 40 години, колкото е трудовият стаж. Когато е въвеждана тази система се е смятало, че 20 години са добър срок, но се оказа, че те са белязани от две кризи и срокът не е достатъчен да се компенсират неравномерностите в доходността, която се получава", коментира тя.

Отпада подоходният критерий за детските добавки?

Отпада подоходният критерий за детските добавки?

С мярката ще бъдат обхванати още 400 000 деца

По нейни думи моментът е ключов за решения за това как ще се формират пенсиите на хората от първата кохорта, родени след 1959 г.

Според Шулева решението пенсията от НОИ да бъде намалена с 20%, е несправедливо. Това намаление засяга целия период на осигурителен стаж, тези хора ги ощетяват за половината от времето, в което са внасяли пълна вноска, подчерта тя.

"Пенсията, която хората получават от НОИ, се формира от 33% субсидия на държавата. Така държавата участва като осигурител. Когато се изчислява този процент, тази субсидия се премахва и изведнъж тези хора, родени след 1959 г., се ощетяват от тази вноска на държавата", поясни Шулева. Тя допълни и че освен това се изчисляват 5%, които са станали толкова 5 години след началото на реформата. По нейни думи всичко това означава, че намалението на пенсията от първия стълб трябва да бъде не 20%, а около 6%-7% и това води до по-голяма пенсия за много повече хора.

Иван Нейков: Да не противопоставяме първи и втори стълб за пенсиите

Иван Нейков: Да не противопоставяме първи и втори стълб за пенсиите

В различните пенсионни фондове са събрани 15 млрд. лева

Според Шулева обаче това не е така за минималните пенсии, които винаги са субсидирани. Те дори са субсидирани допълнително от държавата, за да не са страшно ниски, отбеляза бившият социален министър. При втория стълб според нея най-вероятно ще се получат по-ниски пенсии.

Хората, които са се осигурявали на най-ниските нива, трябва да отидат и да си преведат вноските в първия стълб, за да им се гарантира поне една минимална пенсия, посъветва Шулева.