Минималната заплата от следващата година ще бъде 460 лева, като този размер да бъде запазен през 2018 и 2019 година.

Това предвижда одобрената от правителството средносрочна бюджетна прогноза за следващите три години. 

Планира се бюджетният дефицит да бъде съответно 1,4 на сто от БВП от догодина, 1% през 2018 година и половин процент за 2019 година. Данъчната политика трябва да повиши приходите в бюджета и да намали дела на сивата икономика, като ще има мерки срещу борбата с данъчните измами и укриването на данъци, както и за намаляване на административната тежест и разхода за бизнеса и гражданите.

Финансовото министерство ще следва политика на запазване ниски нива на данъчното облагане при преките данъци.

През следващите две години ще бъде увеличен размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с по 1 процентен пункт. Целта е да се намали недостигът на средства по бюджета на общественото осигуряване. Всички пенсии ще бъдат преизчислявани.

Като приоритет за правителството е записано, че ще продължи да бъде повишаването на ефективността на публичните разходи в отделните сектори.

Сред основните разходни приоритети е секторът на отбраната. Планирани са средства за модернизация, повишаване на отбранителните способности на въоръжените ни сили за удължаване на летателната годност на самолетите МИГ - 29, за покупка на нов тип боен самолет и патрулни кораби.

В областта на здравеопазването управляващите предвиждат развитието на Спешната помощ да продължи.

През следващите три години приоритет за България остава успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програмите на ЕС.