България е на дъното в Европейския съюз по процент от брутния национален доход, който отделя за официална помощ за развитие. Това показва годишният доклад "AidWatch 2020", изготвен от CONCORD - най-голямата европейска конфедерация от неправителствени организации, работещи в областта на развитието, част от която е и Българската платформа за международно развитие . Данните са за 2019 г., преди пандемията от коронавирус да удари света.

Страната ни се нарежда на последните три места заедно с Румъния и Латвия. България отделя едва 0,10% от своя БНД за официална помощ за развитие към нуждаещите се държави, което според БПМР е далеч от ангажиментите, поети от държавата ни с влизането си в ЕС да предоставя 0.33% от БНД под формата на помощи към развиващия се свят.

Цифровата равностойност е 58,08 милиона евро, като 86% от тях са предоставени по многостранна линия (към бюджета на ЕС, фондове и агенции на ООН, Световната банка и други международни финансови институции), а само 14% - по двустранна линия (като директна помощ към развиващи се държави през програми и проекти за развитие).

Класацията се оглавява от Люксембург, Швеция и Дания, които отделят съответно по 1,2%, 1% и 0,70% от доходите си. Средната стойност за ЕС пък е 0,33%

Очаква се драстичен спад на финансите, които страните в ЕС ще отделят за ОПР през 2020 и 2021 г. За справка, за миналата година са отпуснати над 75 милиарда евро помощ за развитие. Заради влиянието на пандемията, съчетано с бавния темп на растеж на помощта, обаче страните в ЕС едва ли ще достигнат поставената цел от 0,70% от БНД, които да отделят за по-слабо развитите страни до 2030 г.

От БПМР посочват, че за пръв път от 1998 г. световното ниво на бедността се покачва, като това се дължи най-вече на коронавируса. Очакванията са, че ако ЕС не успее да се справи бързо с кризата, ОПР ще достигне договорената норма от 0,70% от БНД през 2070 г. вместо през планираната 2030 г.

В доклада се препоръчва България да увеличи своята официална помощ за развитие, особено тази по двустранна линия, да ускори процеса по създаване на нов закон за сътрудничеството за развитие и да изгради механизми за оценка на ефективността на помощта за развитие и на процедурите, по които тя се предоставя.