Социалният министър Деница Сачева представи отчет на отпуснатите средства по различните мерки на държавата в помощ на работещите в различните сектори у нас.

Тя съобщи на брифинг в парламента, че по мярката 60/40 са изплатени 747 млн. лева, като са запазени 250 000 работни места. Предвижда се тази година да бъдат отпуснати още 600 млн. лева за продължаване на мярката до септември.

По мярката, с която се подкрепят конкретно секторите хотелиерство, ресторантьорство транспорт и туризъм са платени 29 млн. лева, които са получени от общо 2050 работодатели за над 27 000 работни места.

По мярката 80/20 са изплатени 82 млн. лева, запазени са близо 30 000 работни места.

Отпускат се 156 млн. лв. в подкрепа на бизнеса

Отпускат се 156 млн. лв. в подкрепа на бизнеса

Мерките ще бъдат подпомогнати от НАП

Сачева посочи, че по мярката "Запази ме" за затворени бизнеси са подадени 8194 заявления за компенсиране на над 42 000 работници. Изплатени досега са 4,5 млн. лева за 16 000 работници. Тя призна, че е имало забавяне в изплащането на компенсациите от 24 лева на ден поради огромния обем от работа, тъй като по тази мярка се плаща директно на работниците и служителите, а не на работодателите. Министърът обаче увери, че до края на януари всички суми за ноември и декември ще бъдат изплатени на хората.

От февруари ще започне приемът на документи за компенсация 75% от осигурителния доход на работниците. Сачева поясни, че 75% от осигурителния доход всъщност е 100% от дохода на работника нето. По нейни думи няма как да се осигурят повече от 75%, каквото е искането на хотелиерския и ресторантьорския бранш, защото това означава да се повишат заплатите на работниците. 75% без дължимите осигуровки на практика е 100% нетния доход, посочи министърът.

Относно мярката за затворени бизнеси тя съобщи, че са подадени 8200 зявления за 116 млн. лева. До момента са обработени 4000 заявления. До края на януари 30 млн. лева ще бъдат изплатени на затворените бизнеси за компенсации.

Допълнителни 250 млн. лева ще струва удължаването на локдауна

Допълнителни 250 млн. лева ще струва удължаването на локдауна

Решението било трудно, но наложително според социалния министър

По мярката "Заетост за теб" са платени 8 млн. лева на 2371 работодатели, разкрити са нови работни места за над 8000 души.

По целевата помощ за семейства с деца, които се обучават дистанционно, са платени 30 млн. лева, подадени са 48 000 заявления, от които одобрени са над 36 000.

По мярката "Родители в заетост" са платени 63 млн. лева, като само за 2020 г. са платени 20 млн. лева.

Обобщавайки данните, социалният министър заяви, че чрез мерките управляващите са достигнали до почти 1 млн. души.