Правителството отпуска 15,6 млн. лв., с които да се разплатят непредвидените разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации.

Парите ще послужат и за неотложно възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти и възстановителна помощ за пострадали от бедствия граждани.

Средствата ще се разпределят между Министерския съвет, министерствата на отбраната, на вътрешните работи, на здравеопазването, на образованието и науката и 52 общини от цялата страна.

Целевите разходи са предложени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Средствата ще се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет за 2017 година.