Над 290 млн. лв. са изплатени на работодателите за запазване на заетостта в условията на пандемия от началото на годината, съобщават от Националния осигурителен институт.

Средствата са по мярката 60/40.

Докато в края на 2020 г. общата сума на компенсациите за бизнеса е била около 649 млн. лв., то към средата на март тя е близо 939 млн. лв. Само за първата половина на месеца са изплатени над 68 млн. лв.

От началото на действие на мярката са подкрепени близо 12 400 работодатели и 278 500 служители.

Мярката 60/40 ни спасила от 14% безработица

Мярката 60/40 ни спасила от 14% безработица

Сачева е доволна, че намаляват работещите без трудов договор

За целия период на мярката най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост - над 397,8 млн. лв., за запазване на около 117 100 работни места. Сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" е подпомогнат с около 126,4 млн. лв. за 54 000 работни места. Към работодателите от търговията са насочени 107 млн. лв. за над 33 900 работници и служители, предприятията от добивната промишленост са получили 75 млн. лв. за 9 000 запазени работни места, а сектор "Транспорт, складиране и пощи" - 82 млн. лв. за близо 26 800 работници и служители.

До момента над 46% от работодателите са получили средства по мярката за между 5 месеца и една година. На 16% от осигурителите са изплатени компенсации за 4 месеца, а една пета засега са компенсирани за едно тримесечие.

От подкрепените работодатели най-много са регистрираните в областите София-град (4 088), Пловдив (1 046), Варна (897) и Бургас (840).

Удължават мярката 60/40 до септември 2021 г.
Обновена

Удължават мярката 60/40 до септември 2021 г.

От 1 януари въвеждат и помощта от 75/0 за затворените бизнеси