Родното производство на почти всички енергийни продукти у нас намалява. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно продукцията и доставките на енергийни продукти в България.

През месец февруари 2018 година спрямо предходния месец януари намалява производството на всички енергийни продукти, освен производството на пропан-бутанови смеси, при които не се отчитат изменения.

Снимка 353730

Източник: НСИ

За посочения период производството на твърдите горива у нас намалява с 21.8%, достигайки до 2 261 хиляди тона продукция. Производството на безоловен бензин намалява с 19.4%, достигайки до 129 хиляди тона. Производството на електроенергия намалява с 6.1%, достигайки до 3 881 ГВтч.

Най-голям спад се наблюдава при производството на дизелово гориво - добивът намалява с 31.3%, достигайки до 169 хиляди тона.

Снимка 353731

Източник: НСИ

През месец февруари 2018 година спрямо същия месец на предходната 2017 година най-голям спад при производството на енергийни продукти се отчита при твърдите горива - с 34.9%. При дизеловото гориво спадът е с 29.6%, при безоловния бензин - с 14.6%, при електроенергията - с 4.4%.

За посочения период ръст на производството се наблюдава само при добива на пропан-бутанови смеси - с 11.1%.

Снимка 353741

Източник: НСИ

Данните на НСИ относно доставките на енергийни продукти сочат, че през февруари 2018 година спрямо януари същата година нарастват доставките на дизеловото гориво - с 18.5%, достигайки до 147 хиляди тона. Ръстът на доставките при безоловния бензин е с 9.1%, до 36 хиляди тона. При пропан-бутановите смеси се наблюдава ръст с 6.1%, до 35 хиляди тона.

Бизнес климатът в България с близо 3% ръст през април

Бизнес климатът в България с близо 3% ръст през април

Основен проблем за всички сектори остава несигурната икономическа среда

За посочения период намаляват доставките на твърдите горива - с 20.2%, достигайки до 2 389 хиляди тона. Спадът при вноса на природния газ е 9.5%, достигайки до 354 млн. м3. Намаляват доставките и електроенергията. Там спадът е с 11.7%, до 3 177 ГВтч.

Снимка 353742

Източник: НСИ

Спрямо февруари 2017 година през февруари тази година нарастват доставките на безоловен бензин - с 20%. Доставките на пропан-бутанови смеси нарастват с 6.1%, а на дизелово гориво - с 5.8%.

Спрямо февруари миналата година през втория месец на 2018 година намаляват доставките на твърдите горива - с 32.4%. Спад на доставките се наблюдава и при електроенергията и природния газ, съответно с 6.6% и 2.5%.

Снимка 353744

Източник: НСИ