От Бургаската дирекция на Националната агенция по приходите вече следят  дали за стоките, предлагани в електронни магазини или чрез интернет страници за продажба, се издават касови бележки, информираха от приходната агенция.

Причината за тази мярка, е че няколко ревизии показали, че това масово не се спазва, а банковите преводи или наложените платежи, получавани от търговците, изобщо не се осчетоводяват.

Националната агенция за приходите започна масирана кампания за контрол върху онлайн търговци, като инспекторите използват специализиран софтуер за наблюдение.

От НАП събират и данни от куриерските фирми за получените плащания, като сравняват паричните потоци с осчетоводените транзакции. Ако има несъответствие, облагат недекларираните приходи.