С нова информационна система Националната агенция за приходите (НАП) ще може по-бързо и ефективно да събира просрочените задължения към бюджета. Системата се нарича „Събиране” и е изградена като web-базирано приложение с централизирана база данни. Софтуерът бил разработен с изцяло вътрешен ресурс на приходната агенция и функционира от 1 февруари, съобщават от НАП.

С новата информационна система се заменя ползването на три други програмни продукта. В нея се обединява информацията за всички публични задължения на клиентите на НАП, както за данъци, осигуровки, така и тези, които са били предадени за събиране от други органи на изпълнителната и съдебната власт, включително и вземания на общините.

В система „Събирания” ще има точни данни за размера на просрочията. Освен това ще се администрират и всички предприети действия на данъчните за тяхното събиране, поясняват още от НАП.

Новата система спестявала много ръчни операции и затова чрез нея щели по-бързо да се издават документи. Били заложени също различни автоматични функционалности и контроли, включително проследяване на срокове, последователност при извършване на определени действия и други.

От приходната агенция подчертават, че новият софтуер напълно комуникира с другите големи техни системи – Системата за управление на приходите, информационните системи „Контрол“ и „Фискален контрол“.