На кредитния пазар се наблюдава известно успокояване, след като поскъпването на кредитите вече е достигнало своя пик, най-вече по отношение на ипотечните заеми.

Това констатира финансовият анализатор Иван Стойков в обзор върху банковата система за ноември, цитиран от БНР.

През изминалия месец банковите депозити са били най-атрактивни, а кредитите са с по-малко промени, отколкото през октомври, показва проучването.

Насочвайки вниманието си към привличане на спестяванията на населението, през ноември банковите институции показаха, че политиката им на управление вече се преориентира от "кредитна" към "депозитна експанзия", посочва Стойков.

Според него това е увеличило и без това изострената конкуренция между трезорите в стремежа им да привлекат свеж ресурс.

Забелязва се сравнително висока активност на банките при коригиране на условията по потребителски кредити и по кредитни карти, отчита анализът.

Стойков посочва, че все още не е приключил процесът на корекции по кредитните продукти на банките, но през ноември те не са били така масови и в такива размери, както през октомври.