За мен приоритетът е демографски. Приоритет не са евросредствата. Това мнение за бюджета и плановете как да се харчат държавните пари през 2016 година изказа проф. Христина Вучева, цитирана от БНР.

Според нея е нужна централна стратегия срещу обезлюдяването на населените места, тъй като проблемът с общините е много по-сериозен, отколкото се показва.

"Основният проблем у нас е обезлюдяването на общините. Те не могат да решат проблема с приходите си чрез увеличаване на данъците, когато там няма население, което да плаща данъци и такси и няма стопанска дейност", обясни проф. Вучева.

Според нея в малките градове трябва някой да помисли с много пари и ясни намерения какво иска да направи. На този етап обаче се харчат милиарди бюджетни пари, за които не се знае дали ще се възвърнат.

В коментара си относно Бюджет 2016 проф. Христина Вучева отбеляза, че основният въпрос опира до овладяването на разходите. По думите й, у нас проблемът е тяхното управление.

Има известна опасност в това, че много щедро се раздават някои пари – да изхарчим някои пари, за да не изпуснем европейските програми, но това не е толкова ползотворно, отбеляза проф. Христина Вучева.

Според нея за бюджетните приходи най-важно е да се достигнат заявените номинални равнища на брутния вътрешен продукт.

Засега няма опасност от гръцки сценарий, но всичко зависи от условията, средата и от тези, които управляват бюджета, стига да не се случи нещо извънредно, каза проф Вучева и допълни, че се надява да няма тенденция за постоянно нарастващи нови дългове.

Тя каза още, че Бюджет 2016 не се различава особено от предходните и се повтарят грешки, които имаме в практиката си от десетилетия.

Проф. Вучева отчете като плюс значителното намаляване на дефицита в сравнение с предходните години, което вече влиза в нормите, а досега тази норма се нарушаваше.