Нови правила действат при управлението на лошите кредити, след като БНБ одобри препоръките на Европейския банков орган.

Въвеждат нови правила за управление на лошите кредити

Въвеждат нови правила за управление на лошите кредити

Клиенти с просрочие над 30 дни получават най-висок рисков профил

От два месеца при теглене на заем и просрочие или неизплащане на вноските по него, автоматично се попада в класификатор с най-високия рисков профил. За мерките срещу нередовните платци и за движението на лихвите по кредити и депозити говори Десислава Николова от финансовия портал "Моите пари" пред БНР. "Идеята на новите правила е този профил да бъде следен текущо, с цел да се разбере от къде идва влошаването и да се предотврати последващо такова влошаване на длъжника...Трябва да се реши проблемът с разговор с кредитния инспектор, за да се стигне до изход от ситуацията...", каза Николова.

Банките предупреждават: Внимавайте при тегленето на кредити

Банките предупреждават: Внимавайте при тегленето на кредити

Трябва да си оставяме резерви и буфери

Българските банки от 30 юни 2019 г. прилагат "Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции" на Европейския банков орган. За насоките говори Ирина Жикова управител на клон на кредитна институция: "Насоките ще важат за всички необслужвани и преструктурирани вземания на банките. Под необслужвани се имат предвид вземанията, по които има някакво просрочие - независимо колко дълъг е периода на забавяне на плащането, или по които длъжникът е редовен, но финансовото му състояние се е влошило. Според последните данни на БНБ под тази формулировка за необслужвани кредити към края на март 2019 г. попадат банкови вземания за 6.71 млрд. лева или 7.4% от общия портфейл на вземанията на банковата система... Тези уточнения са важни, защото всички регулации, произтичащи от въпросните насоки на ЕБО, се формират на базата на брутните необслужвани вземания, чийто размер не е намален с размера на заделените по тях провизии /обезценки/."

Българинът е изтеглил кредити за над 20 млрд. лева. Това показват последните данни на Европейската централна банка. Най-голям е ръстът при потребителските заеми, които са значително по-скъпи. У нас те нарастват с по-бърз темп от ипотечните, показват изчисленията на БНБ. За година са изтеглени близо 18% повече заеми за потребление. Според икономисти, обяснението от една страна е по-добрата икономическа ситуaция, но от друга - се наблюдава и обезпокоителна тенденция - все повече жилища се купуват без собствени спестявания.