Банките трябва да въведат нови правила за управление на лошите кредити. Насоките за тях са на Европейския банков орган и са одобрени от БНБ, пише "24 часа".

Новите правила стават задължителни от 30 юни за банки, при които брутните лоши кредити са 5% или повече от сумата на останалите заеми.

Ако рисковите кредити са концентрирани в регион, сектор или са раздадени на свързани лица, правилата действат независимо от размера им.

Всички банки вече ще правят рискови профили на кредитополучателите. Тези с най-слаб рейтинг ще се наблюдават непрекъснато от специални звена. При свързани лица най-лошият рейтинг ще се присъжда за цялата група.

Клиенти, които са били вече в просрочие над 30 дни, автоматично получават най-висок рисков профил. Задължително ще се проучват освен кредитоискателите и гарантите, обезпеченията, имотният пазар, общата икономическа ситуация.

Предписанията са одобрените от експертите на Димитър Радев.Според насоките банките трябва да имат свой сценарий за общо влошаване на външната среда, напр. криза или рецесия.

Заплащането в трезорите трябва да се обвърже с управлението на лошите заеми. Част от плана трябва да е и методика за управление на принудително иззети активи.

Оценителите не трябва да имат отношение към размера на кредита, таксите и имуществото, което оценяват. Следи се за свързаност с продавача и с купувача на имота.

Преструктуриране на лош кредит при ипотека на имот ще се разрешава до 24 месеца, а при търговски обект - до 12 месеца.

Другите разрешени опции за преструктуриране на кредит включват намаляване на погасителните вноски за кратък период от време, още по-кратък гратисен период, капитализация на дълга, намаляване на лихвата, удължаване на падежа, допълнително обезпечение, разсрочени плащания, конвертиране на валута, рефинансиране на дълга или неговото консолидиране. До частично или пълно опрощаване на дълг ще се пристъпва само ако се докаже, че другите опции не работят.