Влизането на България в двегодишния валутен механизъм ERM II и в Еврозоната се превърнало в своеобразен блян за политици, икономисти и финансисти. За политиците - заради дивидентите, които биха извлекли от такова постижение - с пълно основание то ще се смята за исторически успех. За икономистите и финансистите - заради безспорните предимства, които влизането в Eврозоната и в дори само в ERM II, ще има за страната ни.

"Това, че България не е в Еврозоната, създава пречки в много отношения. На фона на други държави от ЕС нашият рейтинг би трябвало да започва с "А". И една от причините това да не се случва, според мен, е че страната ни не е в Еврозоната. Аз отдавна задавам въпроса защо това не се случва и винаги ми се отговаря колко много сме направили по този въпрос. Факт е обаче, че страната ни все още дори не е в чакалнята", коментира управляващия съдружник на "Експакт Капитал" Николай Василев по време на форума "Банки и финанси" на клуб "Investor".

И получи веднага отговор от подуправителя на БНБ Калин Христов.

"Страна която има сериозни структурни проблеми няма как да отиде в Еврозоната. И тук въпросът не е кога ще влезе една държава, а дали е готова. Ако Швеция и Дания искат да влязат в Еврозоната, те ще бъдат приети веднага. Тук ситуацията е, че тези, които могат, не искат да влязат, а онези, които искат, не могат.

Проблемът е, че кризата от 2008-та - 2009-та показа, че Еврозоната не е монетарен, а е валутен съюз. Затова бе направен единен надзор. Сега искаме да има и един надзор по застраховането по депозитите, но се оказва, че там има сериозен проблем, защото не съществува възможност за фискални трансфери за поддръжка на една обща система за гарантиране. А германците никога няма да подкрепят една такава система за фискални трансфери. Без такава система не може да има финансова консолидация. И за да бъде създадена такава система, от нея трябва да бъдат извадени нестабилните играчи", обясни Калин Христов.

Той обърна внимание и на още една подробност, която не носи добри перспективи за България. "Не забравяйте, че ако все пак се стигне до някаква фискална централизация, тя няма как да не бъде последвана от данъчна централизация, при която сегашните ни данъчни предимства трудно ще бъдат запазени", каза подуправителя на БНБ.

Според него обаче България трябва да предприеме мерки за решаване на структурните си проблеми, без значение дали и кога ще влезе в Еврозоната и в каква Еврозона ще влезе."