Надзорният съвет на НОИ утвърди промените на Закона за бюджета на ДОО за 2017 г., съобщиха от Осигурителния институт. Надзорният съвет на НОИ утвърди и проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която от 1 юли 2017 г. ще се увеличи от 118,14 лв. на 120,98 лв.

В резултат на предложената промяна ще се повишат и размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност - пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

На днешно заседание Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Промяната е за определяне минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Минимална пенсия от 200 лв. до края на годината

Минимална пенсия от 200 лв. до края на годината

Минималната работна заплата пък ще стане 650 лв. в рамките на мандата

Предвижда се от 1 юли 2017 г. минималната пенсия да се повиши от 161,38 лв. на 180 лв., което представлява увеличение от 11,5 на сто, а от 1 октомври 2017 г. - на 200 лв. с увеличение от 11,1 на сто.

В резултат на промяната със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.

Скок само на минималната пенсия и хаос в системата, предупреди синдикалист

Скок само на минималната пенсия и хаос в системата, предупреди синдикалист

От касата се източвали над 700 млн. лв., уверен е Байрактаров

Общата сума на средствата за двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е около 100 млн. лв. за 2017 г.