Комисията за защита на конкуренцията установи, че не са налице доказателства за банков картел.

Конкретният повод за образуване на производството пред КЗК бе получен сигнал от председателя на Центъра за човешки права, както и информация от председателя на Националната асоциация на българския бизнес Светлозар Николов.

Той беше във връзка с наблюдавано през последните месеци на 2008 г. повсеместно и рязко увеличение на лихвените проценти в страната по потребителски и ипотечни кредити за жилищни нужди.

Протоколите, иззети при проверката на място в помещенията на Асоциация на банките в България и форенсик доказателствата показват, че на срещите на членовете на АББ са обсъждани главно становища и предложения по законопроекти, както и въпроси, свързани с прилагането на нормативни актове, регулиращи банковата дейност на територията на страната.

Тези действия не могат да бъдат определени като неправомерно координиране на поведението на сдружените субекти, които ограничават или нарушават ефективната конкуренция на банковия пазар, гласи становището на комисията.

От там допълват, че АББ е била информирана за предлагани от член на Асоциацията лихвени нива по краткосрочни депозити в левове, които са по-високи от преобладаващите на пазара. Нарочното уведомяване на сдружението за определена пазарна политика на неин член, съпоставена с тази на останалите й членове, би могло да цели въздействие за евентуално ограничаване автономното поведение на пазарния субект.

В конкретния случай не са били открити доказателства за последвала реакция от Асоциацията, с която да се ограничава свободната стопанска инициатива при осъществяване на дейността или налагане на самоограничително поведение от страна на съответното предприятие, включително при определяне на цените на предоставяните услуги, обясняват от Комисията.

Установено е още, че на заседания на УС на Асоциацията е обсъждан въпросът за промени в регулациите на лихвите по депозитите.
Членовете на УС са предложили различни модели за регулирането им, обсъдили са предимствата и недостатъците на всеки един вариант и са коментирали възможните индекси за определяне на benchmark, посочват от комисията.

Друго предложение е банките, които предлагат прекалено висока лихва по депозитите си, да плащат по-висок процент МЗР, както и депозитите с високи лихви и тези, по които се обявяват промоции или се дават предметни награди, да не бъдат защитени от Фонда за гарантиране на влоговете или за тях да се изисква по-висока вноска.

Анализът на дейността на AББ в рамките показва, че въпреки провежданите срещи, които биха могли да доведат до ограничаване независимостта на отделните предприятия при вземане на решения относно ценовата им политика, не са налице безспорни доказателства за влияние върху автономното стопанско поведение на членовете на асоциацията, категорични са от КЗК.

В заключение Комисията счита, че няма категорични доказателства, които да сочат, че действията и актовете на Асоциацията попадат в обхвата на забранените от ЗЗК решения на сдружения на предприятия.