Обществени поръчки за над 5 млн.лева били неоснователно проведени или въобще не са обявявани. Това показват резултатите от приключилите 92 финансови инспекции за второто тримесечие на 2017 година от инспекторите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщиха от агенцията.

От тези финансови инспекции 55 са по подадени сигнали, а 37 - въз основа на утвърдения годишен план.

Над 100 обществени поръчки за армията отиват в прокуратурата

Над 100 обществени поръчки за армията отиват в прокуратурата

Докладът за обществените поръчки е завършен и изпратен на прокуратурата

За това тримесечие, финансовите инспектори провериха 237 обществени поръчки за стойност 300 508 036 лв. и констатираха 45 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за стойност 5 142 006 лв.

Установени са вреди за 386 050 лв., като 353 852 лв. от тях са възстановени по време на инспекциите.

Съставени са 112 актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и 2 акта за начет. Установени са 54 "индикатора за измама" по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

Повече информация за резултатите от финансовите инспекции през второто тримесечие на 2017 г. можете да намерите на http://www.adfi.minfin.bg/bg/18