Петте общини в област Благоевград, за които Регионалната инспекция по околната среда и водите е наредила да бъдат затворени депата за отпадъци, ще могат да депонират битовите си отпадъци в съседни регионални депа.

На заседание на Министерския съвет по-рано днес управляващите взеха решение битовите отпадъци от регионите Дупница, Благоевград и Бяла да се депонират в съседни регионални системи. Разрешението за депонирането на боклука ще важи до изграждането на новите регионални депа в съответните региони. Това решение ще се прилага само в случай, че общините не са намерили други решения за законосъобразно третиране на отпадъците.

Решението е в съответствие със Закона за управление на отпадъците и допуска използването на до 10% от оставащия капацитет на регионалното депо, който е в експлоатация, или проектния капацитет на друг вид регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци за нуждите на други региони, когато е налице обоснована и неотложна необходимост, свързана с изпълнението на Националния план за управление на отпадъците.

Използването на депата, на които се разрешава депониране за нуждите на други региони, са изградени над 50 на сто със средства, осигурени от държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране.

Приемането на решението е продиктувано от опасността от второ осъдително съдебно решение на Съда на Европейския съюз относно депонирането на отпадъци, с което ще бъде наложена имуществена санкция на България.

Община Благоевград е пред фалит заради криза с боклука

Община Благоевград е пред фалит заради криза с боклука

Затварят няколко депа за отпадъци в област Благоевград

Припомняме, вчера стана ясно, че община Благоевград е пред фалит заради проблем с боклука. След като екоинспекцията в града нареди да се затворят депата в пет общини (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево) и след като новото регионално депо за отпадъци все още не е готово, стана ясно, че общината е пред сериозен проблем. Стана ясно още, че общините са подписали договор за превозването на боклука до депо в Разлог, но се оказа, че депото там има крайно недостатъчен капацитет, за да побере боклука, поради което някои кметове определиха този договор като фиктивен.

Кметът на Благоевград Атанас Камбитов посочи, че нерешен остава и въпросът за финансовия разход по транспортиране на отпадъците и таксите, които общините трябва да заплащат. Според Камбитов този разход трябва да се поеме от държавата, защото в противен случаи общините ще фалират.

Днешното решение на МС на практика позволява битовите отпадъци от община Благоевград да се депонират в съседни регионални системи. Не става ясно обаче как ще се поемат разходите по транспортиране на отпадъците и таксите, които общините трябва да заплащат, което е и същинският проблем по думите на кмета на общината.

До края на работния ден от община Благоевград все още не са отговорили на въпроса на news.bg, а именно дали е намерено решение на проблема за финансовия разход по транспортиране на отпадъците и таксите, които общините трябва да заплащат.