Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград е наредила да бъдат затворени депата за отпадъци на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

Новото депо обаче, което трябва да обслужва петте общини, ще бъде готово най-рано през лятото на 2018 година, съобщи БНР.

Община Дупница е застрашена от криза с боклука

Община Дупница е застрашена от криза с боклука

Няма къде да транспортира отпадъците

С оглед на изискванията на ЕК за депонирането на отпадъците затварянето на старите депа е окачван ход. Междувременно новото регионално депо, което трябваше да се изгради на територията на досегашното сметище край благоевградското село Бучино, не е готово. Това се дължи на обжалванията на процедурите в съда и забавянето на програмата, финансираща изграждането на новите регионални системи за третиране на отпадъците.

Поради това общините в Благоевградско, които са засегнати от този проблем, са подписали договор за извозването на отпадъците в регионалното депо край Разлог от началото на следващата година. Капацитетът на депото в Разлог обаче е 3 600 тона, което на практика прави договора трудно изпълним. По думите на някои кметове този договор е фиктивен - само община Симитли събира месечно над 120 тона отпадъци.

Нерешен остава и проблемът за финансовия разход по транспортиране на отпадъците и таксите, които общините трябва да заплащат. Според кмета на Благоевград Атанас Камбитов този разход трябва да се поеме от държавата, защото в противен случаи общините ще фалират.