Чрез постановление на Министерски съвет официално минималната работна заплата става 780 лв. от Нова година. Новината съобщи служебният социален министър Лазар Лазаров след последното заседание на Министерски съвет за тази година.

Увеличението на минималната работна заплата ще струва на бюджета малко над 300 млн. лв.

Лазаров обясни, че увеличението на минималната работна заплата е с 9.9% в сравнение със сегашния размер от 710 лв., а на годишна база повишението ще е точно с 20%. По този начин се осигурява възможност за компенсиране на нарастването на инфлацията през годината. Към настоящия момент измерената инфлация с индекса на потребителските цени е 16.9%, а натрупаната инфлация от началото на годината е 15.8%. С увеличението на минималната работна заплата процесите на инфлацията са компенсирани и се дава възможност лицата, чиито основни заплати се определят с минималната работна заплата, да имат увеличение от началото на януари месец.

Без минимална работна заплата 850 лв. за 2023 г. окончателно

Без минимална работна заплата 850 лв. за 2023 г. окончателно

Народното събрание ще работи докато се приемат бюджетите

Социалният министър обаче предупреди, че бързото увеличаване на минималната работна заплата и доходите при равни и други условия може да доведе до генериране на инфлация.

С това увеличение ще се подкрепят от една страна работещите в социалните услуги, чиито заплати от настоящата година се определят като съотношение от минималната работна заплата в зависимост от вида и категорията на лицето. Освен това ще бъдат подкрепени ползвателите на механизма "Лична помощ", за които възнагражденията на асистентите се определя в коефициент съобразно минималната работна заплата, както и всички работещи на минимална работна заплата.

Държавата склонна да даде още 10 лева над предложената МРЗ от 770 лева

Държавата склонна да даде още 10 лева над предложената МРЗ от 770 лева

Бизнесът подкрепи 770 лева МРЗ от 1 януари, синдикатите искат повече

Освен отчитането на инфлационните процеси и възможностите на бюджета за покриване на тези разходи, онова, което е изключително важно, е с приемането на размера на минималната работна заплата може да се отчете, че се създават условия за прилагане на механизъм за определяне на минималната заплата, от една страна, и отчитане на референтни стойности за адекватност на минималната работна заплата съобразно директивата за адекватни минимални работни заплати. Във връзка с всички публични разговори по този въпрос, които са били излъчвани от Министерски съвет и социалното министерство, Лазаров отбеляза, че с този проект на постановление се определя само размерът на минималната работна заплата, но това не е опит за транспонирането на директивата.

Лазар Лазаров уточни, че в началото на 2023 г. със социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще започнат работа по създаване на механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната и на условия и предпоставки за транспонирането на директивата за адекватни минимални работни заплати.