Народното събрание ратифицира днес - 5 април, споразумението сключено през март 2019-а между правителството на България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Споразумението предвижда ОИСР да осъществява преглед и оценка на бюджетните процеси у нас.

Прегледите, които ще се извършват, ще оценяват дали българските процедури и механизми отговарят на най-добрите европейски практики.
Тези прегледи могат да съдържат специфични препоръки за усъвършенстване на бюджетните процедури у нас както и мнения и препоръки от страните партньори.

Припомняме, че България подаде официално молба за членство в ОИСР през 2007 година. В края на 2017 година българското правителство реши да създаде постоянно действащ междуведомствен координационен механизъм и одобри "пътна карта" за действията на страната ни по присъединяването към ОИСР.

България ускорява подготовката си за членство в ОИСР

България ускорява подготовката си за членство в ОИСР

България е подала официално молба за членство в ОИСР през 2007 година