България ще ускори максимално подготовката си за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Очакваме в най-кратък срок да получим конкретна дата за започване на преговори за присъединяване към Организацията.

Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на срещата си в САЩ с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Анхел Гурия. Припомняме, Борисов участва на 73-тата сесия на ООН в САЩ.

Хвалят българската кандидатура за Организацията за икономическо сътрудничество

Хвалят българската кандидатура за Организацията за икономическо сътрудничество

Борисов изтъкна консенсуса за членство в икономическата организация

Като продължение на разговора им в София през април тази година, Борисов приветства усилията на Гурия за разширяването на ОИСР. Българският премиер не скри очакванията си да бъдат отчетени усилията на страната ни в хода на подготовката й за членство.

Президентът иска точна дата за преговорите за членство в ОИСР

Президентът иска точна дата за преговорите за членство в ОИСР

България има заслуги за стабилизирането на Западните балкани

България е подала официално молба за членство в ОИСР през 2007 година. В края на 2017 година българското правителство реши да създаде постоянно действащ междуведомствен координационен механизъм и одобри "пътна карта" за действията на страната ни по присъединяването към ОИСР.

По време на разговора премиерът акцентира върху икономическата политика на българското правителство. "Той отбеляза усилията за устойчиво развитие, финансова стабилност и повишаване на жизнения стандарт на гражданите, както и съдействието за разширяване на международната търговия на многостранна и недискриминационна основа", информират от МС.

Генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Анхел Гурия поздрави страната ни за постигнатото до момента в подготовката й за преговорите за присъединяване.