По показателя платено/договорено, данните за финансова изпълнимост по програма ФАР бележат 76,23 на сто, съобщиха от финансовото министерство.

МФ публикува днес данните за финансовото изпълнение на трите предприсъединителни програми ФАР, ИСПА и САПАРД до 31 юли 2006 г.

По програма ИСПА отчитаме 53% изпълнимост. Изцяло завършените проекти от изложения списък са три: "Подкрепа при организирането на Комитети за наблюдение и контрол при прилагането на програма ИСПА за периода 2005- 2006г.", "Помощ за организиране на комитети за наблюдение" и "Техническа помощ при организиране на семинар по ОВОС".

Според данните за финансовото изпълнение по програма САПАРД изплатените средства на крайните потребители към общия бюджет са 43,96 на сто.

Припомянме, че България отчете висока степен на усвояемост на средствата от Световната банка към края на юли 2006 г., достигайки до 31,2%. Това е много над средните равнища за усвояване на средства и отразява двойно увеличение в сравнение с предходната година.