От Съюза за стопанска инициатива категорично се обявиха против предлаганата от правителството мярка за плащане на трудовите възнаграждения единствено по банков път.

Аргументът, че това едва ли не ще извади „на светло" сивата икономика е несъстоятелен, се казва в изявление на съюза.

За всекиго е ясно, че тези, които не плащат пълния размер на осигуровката ще превеждат част от парите по банков път, а другата отново ще заплащат на ръка.

Още по-неприемливо е, че направените транзакции ще се таксуват. Взимането на такси от страна на банките ще се отразява по неблагоприятен начин на най-ниско заплатените работници и служители, които са чувствителни към всеки разход, който трябва да правят.

От ССИ изтъкват, че представляват организация на малки, средни и микро-предприятия, в които средният брой на заетите е едноцифрено число.

Взаимоотношенията между работодатели и работници в много от случаите не са индустриални, а семейни.

Като работодатели ние не можем да си позволим да допуснем работниците ни да бъдат „ощетявани" от търговските банки в България, заявяват от ССИ.

Според съюза е абсолютно недопустимо да се правят подаръци на банковата система, която е главен участник в задушаването на малките, средните и микро- предприятия в България.

При сегашната унищожителна за малките предприятия лихвена и таксова политика на търговските банки, ние смятаме, че въвеждането на задължително заплащане по банков път представлява единствено насърчаване на лошите практики в кредитната политика на българската банкова система.

Според ССИ подобен въпрос би могъл да бъде обсъждан в по-далечното бъдеще, когато търговските банки преосмислят философията и политиката си и прекратят грабежа над малките предпрития.