Парите от приватизация ще могат да постъпват не само в „Сребърния пенсионен фонд", но и да отиват директно в хазната. Такава възможност се предвижда със създаването на Държавната консолидационна компания.

В нея ще влязат не само миноритарни държавни дялове, но и изцяло държавни предприятия, които да бъдат продавани, информира БНР.

Икономическото министерство е регистрирало в Агенцията по вписванията Държавната консолидационна компания. В нея ще могат да се апортират не само дялове и акции от дружествата, в които държавата има миноритарно участие, но и компании с 100% държавно участие в капитала.

Участията на Консолидационната компания в други търговски дружества ще бъдат раздържавявани от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Не се изключва възможността парите от приватизацията да постъпват в Консолидационната компания и след това да бъдат насочвани към централния бюджет под формата на разпределение на дивидент. Сега те влизат в „Сребърния фонд".

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков е поискал от колегите си да направят преглед на т. нар. забранителен списък, като целта е да се освободи допълнителен приватизационен ресурс от дружествата, съобщават още от министерството.