От началото на месеца Първа инвестиционна банка започна промоционално издаване на кредитни карти Diners club към всяка новоиздадена кредитна карта VISA или MasterCard, съобщиха от банката.

До края на 2006 год. новите картодържатели на кредитна карта без депозит от ПИБ ще получат като бонус и кредитна карта Diners club.

С кредитната карта Diners club всички картодържатели могат да плащат без комисиона в търговските обекти в България и в чужбина, както и да се възползват от договорените с търговците отстъпки.

Всеки притежател на Diners club карта има възможност да участва в Наградната програма на Дайнърс Клуб България - при ползване на картата се получават определени бонус-точки, които могат да се реализират в награди, включени в каталог "Наградите на Първа Инвестиционна Банка и Дайнърс Клуб България".

С престижната Diners club карта, клиентите имат безплатен достъп и консумация във ВИП салоните на редица международни летища. Всеки картодържател получава и безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина.

Diners club луб картите са "charge" карти, т.е. към датата на падежа, всеки картодържател трябва изцяло да погаси задължението си за извършените транзакции от предишния отчетен период. За кредитна карта Diners club-ПИБ гратисният безлихвен период е 60 дни. Плащанията са дължими до всяко 1-во число на календарния месец.

Към края на юли броят на издадените кредитни карти Diners club е 6250 а търговските обекти в страната, в които могат да плащат клиентите са 1300.