Възходящото развитие на икономиката на България и ръстът на доходите ще дадат възможност за още по-съществено повишаване на пенсиите през 2020 година. Това се посочва в приветствие на социалния министър Бисер Петков по случай Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, публикувано на сайта на министерството.

Петков уверява, че Министерството на труда и социалната политика работи активно за подобряването на положението на българския пенсионер чрез изграждането на устойчив модел, гарантиращ адекватен пенсионен доход, качествени социални услуги и спокойни старини.

Министърът припомня, че за целта още след встъпването му в длъжност през 2017 г. значително са били повишени минималните размери на трудовите пенсии, а от юли тази година всички пенсии са били увеличени с 5,7% - най-голямото увеличение за последните години по негови думи.

Социалната пенсия - с 5,7 % нагоре от 1 юли

Социалната пенсия - с 5,7 % нагоре от 1 юли

Със същия процент от 1 юли ще се актуализират размерите на всички пенсии

Петков подчертава, че усилията на правителството са насочени и към развитието на социални услуги в общността и в домашна среда, изтъквайки, че от началото на септември се предоставя лична помощ за хората с увреждания съгласно индивидуална оценка на потребностите им.

Паралелно с това правителството осигури устойчивост чрез финансиране от държавния бюджет на услугите "личен асистент", "социален асистент" и "домашен помощник", които се ползват от над 12 000 възрастни лица в невъзможност за самообслужване, посочва социалният министър.

По негови думи продължава реализирането на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2018-2021 година, в която се предвижда изграждането на 100 нови социални услуги, развитие на патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, както и развитие на социални услуги в домашна среда.

С поне 6% вдигат пенсиите догодина

С поне 6% вдигат пенсиите догодина

Бисер Петков очаква 610 лв. минимална заплата през 2020 г.