Започва прилагането на методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на кръгла маса "Прилагане на ICF за оценка на функционалността".

Тя беше приета от Министерския съвет на 27 март и е базирана на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация (ICF).

Петков обясни, че целта е с методиката да се създаде ефективен модел на индивидуална оценка. Той ще бъде съобразен с функционалните затруднения на хората с увреждания и с препятствията в обкръжаващата среда.

Предвидено е да бъде идентифицирано и желанието на човека за извършването на конкретни действия. С тази методиката ще се прави и оценка за нуждата от социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа. 

Законът за хората с увреждания финансово подпомага 600 000

Законът за хората с увреждания финансово подпомага 600 000

500 000 от тях получават и добавки за социална интеграция

Министър Петков е на мнение, че прилагането на този подход ще подобри реализацията на хората с увреждания на пазара на труда.

Това според него ще доведе до повишаване на ефективността на предоставяните средства и услуги и до повишаване на жизнения стандарт на хората с увреждания.

Петков посочи още, че по този начин капацитетът на ангажираните институции и финансовият ресурс ще се насочат целево към хората с увреждания, които реално се нуждаят от подкрепа.

Припомняме, че за да се постигне по-ефективно управление и контрол на финансовите средства, МТСП прие през декември 2018 г. закон за хората с увреждания.

С него се определят нови форми на подкрепа, идентифицирани чрез индивидуална комплексна оценка на потребностите на хората с увреждания.

Правителството прие Закона за хората с увреждания

Правителството прие Закона за хората с увреждания

За следващата година са предвидени 486 млн. лв. за мерките за хората с увреждания