"Дневният ред на министерството през 2018 година основно се доминираше от исканията на хората с увреждания. Радващо е, че завършваме годината с приети закони и удовлетворени искания". С тези думи министър Бисер Петков представи отчета за работата си през изминалата година.

По думите му хората с увреждания вече ще могат да ползват по-улеснен начин социални услуги.

Законът за хората с увреждания влиза в сила от 1 януари и над 600 000 хора ще имат право на подкрепа.

Правителството прие Закона за хората с увреждания

Правителството прие Закона за хората с увреждания

За следващата година са предвидени 486 млн. лв. за мерките за хората с увреждания

"Около 500 000 получават и добавки за социална интеграция по действащия закон за интеграция на хората с увреждания",  Петков.

Според него тези добавки ще се трансформират в новата по-висока финансова подкрепа. Министърът обясни, че лицата с трайни увреждания, които не получават такива месечни добавки, ще трябва да подадат декларация след 1 януари.

"Става въпрос за близо 100 000 лица, които ще могат да упражнят правото си", уточни Петков.

Отзад напред тръгнали промените за хората с увреждания според Петков

Отзад напред тръгнали промените за хората с увреждания според Петков

Системата на медицинската експертиза все още не е докрай реформирана

Остава една съвкупност от 48 000 пенсионери, които получават четвъртинка социална и инвалидна пенсия, ще трябва да подадат заявление до АСП за изплащане на финансова подкрепа.

През 2019 г. социалното министерство подготвя и нов тип закон за социалните услуги, който изцяло да реформира изцяло действащата система на социалните услуги с промяна в разбирането на социални услуги, как се получават и какво се разбира под тях.

Социалният министър отчете, че през годината са били подготвени и приети социалните пакети от закони за хората с увреждания, като по този начин са били удовлетворени техните искания.

По думите му това са изцяло нови закони, които поставят началото на реформи в социалната сфера.

Управляващите и майките на деца с увреждания постигнаха съгласие

Управляващите и майките на деца с увреждания постигнаха съгласие

Тази вечер спешно бяха преработени законови текстове…

Петков подчерта, че за да се осигури по-голяма финансова подкрепа за повече хора с увреждания, в бюджета на социалното министерство се консолидира ресурс в размер на 437 милиона лева за политики за хората с увреждания.

Той обеща, че Държавното обществено осигуряване (ДОО) ще бъде изчистено и освободено от нехарактерни плащанията, които нямат характер на осигурително плащане.

2018 г. е знакова за хората с увреждания у нас, твърди Бисер Петков

2018 г. е знакова за хората с увреждания у нас, твърди Бисер Петков

Изготвени са четири проекта на нови закони, изтъкна министърът

Социалният министър се похвали, че през 2018 г. е бил актуализиран и списъкът на медицинските изделия, като са добавени три нови изделия.