Трябва да се даде власт на хората с увреждания и да се осигурят условия за тяхното пълноценно приобщаване в обществото. Това заяви социалният министър Бисер Петков по повод Международния ден на хората с увреждания, който се отбелязва днес. Според него за целта е необходима активна и целенасочена политика, както и добро сътрудничество между институциите и гражданското общество.

Министър Петков изтъкна, че 2018 година е преминала под знака на реформирането на политиките за хората с увреждания и посочи за пример четирите проекта (Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, Закон за хората с увреждания, Закон за личната помощ и Закон за социалните услуги). Те полагат фундамента за подобряване на жизнения стандарт и качеството на живот на хората с увреждания, увери той.

НПО: Законопоектът за хората с увреждания е новото име на сегашния закон

НПО: Законопоектът за хората с увреждания е новото име на сегашния закон

Сегашният НСИХУ трябва да бъде закрит

Според социалния министър новата правна рамка е в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания. По негови думи практическото й приложение ще осигури по-достъпна среда, достъп до заетост, образование, обучения за придобиване на професионална квалификация, възможности за социално включване и независим начин на живот на хората с увреждания.

Петков е на мнение, че новото законодателство съдържа иновативни решения за социалното приобщаване на тези хора и за гарантиране на техните права. Чрез него хората с увреждания ще получат значително по-висока финансова подкрепа и висококачествени социални услуги, лична помощ, медицински изделия и помощни средства, които са съобразени с индивидуалните им потребности, посочва той.

Законът за хората с увреждания - неумело балансиране между различни интереси на статуквото

Законът за хората с увреждания - неумело балансиране между различни интереси на статуквото

Вдигнатата шумотевица около "квотите" е само прах в очите, пише Теодор Дечев

През септември България представи първия си национален доклад по прилагането на ратифицираната Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, припомни Петков и заяви, че основното предизвикателство е да се изпълнят всички действия по прилагането на Конвенцията, за да могат хората с увреждания да участват пълноценно в обществото.

Министърът увери, че и през следващата година ще се работи активно за изпълнение на приоритета от управленската програма на правителството за гарантиране на правата на хората с увреждания. Целта е да се гарантира пълноценното участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и да се осигури социално-икономическата им защита.

НПО: Законопроектът за лична помощ на Манолова не отговаря на Конвенцията на ООН

НПО: Законопроектът за лична помощ на Манолова не отговаря на Конвенцията на ООН

Човекът с увреждания трябва да е независим, включително и от роднините си