Днес бе осъществена операция по предсрочно погасяване на дълга по кредитно споразумение с Конфедерация Швейцария от 24 октомври 2000 г., което е за 28.6 млн. лв. заедно с дължимите лихви, съобщава Money.bg, позовавайки се на пресцентъра на Министерски съвет.

Тази операция е втората поред в рамките на годината, след извършената в края на април транзакция по предсрочно погасяване на целия остатъчен размер на дълга на страната към МВФ.
В резултат на извършените предплащания на външен дълг, сумарният ефект на реализираните лихвени икономии за бюджета през 2007 г. възлиза на около 16 млн. лв.

Успоредно с това при операциите е отчетено нормативно определеното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. изискване за поддържане на минимално ниво на фискалния резерв от 3.6 млрд. лв.