Днес е крайният срок, в който нуждаещите се от целева помощ за отопление могат да подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящия си адрес.

Помощта е ориентирана предимно към рисковите групи - възрастни хора и най-вече онези от тях, които живеят сами, хора с увреждания и родители, които отглеждат сами децата си, включени в образователния процес.

Общата стойност на помощта за периода 1 ноември - 31 март е 465.90 лв., като месечният размер е малко над 93 лева. Към началото на месеца са подадени общо 265 000 заявления.

Близо 250 000 домакинства се нуждаят от помощи за отопление

Близо 250 000 домакинства се нуждаят от помощи за отопление

Те ще получават по 93,18 лв. месечно