Подпомогнаха пчеларите с общо над 7,5 млн. лева по Пчеларската програма за 2021 г., съобщиха от Министерството на земеделието.

Парите са преведени чрез Държавен фонд "Земеделие". От тях 6,5 млн. лв. са изплатени по мерките на програмата, а 1 млн. лв. са предоставени под формата на кредити.

6 534 589 лв. са преведени по 1 805 заявления за плащане по мерките от Националната програма по пчеларство. Най-голям интерес има по мярка А, за закупуването на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелни продукти и по мярка Д, която е за закупуване на пчелни кошери, отводки и пчелни майки. По мярка А са платени 3 132 068 млн. лв., а по мярка Д са платени заявления за 2 800 452 млн. лв.

1 061 000 лв. са предоставени под формата на нисколихвени кредити, за да могат бенефициерите да изпълнят поетите от тях ангажименти по одобрените проекти от програмата.

През 2021 г. по схемата са постъпили 222 бр. заявления за кредит, като всички бяха обработени в срок и навременно финансирани. За сравнение с предходната година, повишението на броя на предоставените кредити е с над 40%.

Условията на схемата дават възможност на голям брой земеделски производители да осигурят чрез кредит необходимия им финансов ресурс за реализация на одобрени проекти по Мерки А, Б, В и Д. Те са за закупуване на нови кошери, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

Всички желаещи с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство могат да се възползват от финансиране при изгодни условия - годишен лихвен процент в размер от 2,5% за 2021 г. и обезпечаване чрез издаване на запис на заповед.