Лихвената статистика на БНБ показва една основна разлика в сравнение с обичайната конюнктура в тази сфера, при която сме свикнали да виждаме леки колебания в лихвите по кредитите, която е най-често в посока надолу. И тази разлика се отнася до потребителските заеми, чиято цена за пръв път от април месец насам се е увеличила.

"През юли 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.63 пр. п. до 8.19%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.66 пр. п. до 8.66%", пише БНБ. Вероятно това увеличение е за сметка на новоотпуснатите заеми, по които банките са увеличили рисковата премия. Повишаване на цената на предоставените преди това кредити може да стане единствено чрез предоговаряне, или ако лихвите по левовите депозити на гражданите се увеличи. Такова увеличение има, но, отново според статистиката на БНБ, то е средно с 0.03 процентни пункта до 0.13% и не предполага двадесетократно по-голямото увеличение на лихвите по потребителските заеми. Например според данните на "УниКредит Булбанк" референтния й лихвен процент, на базата на който се изчислява лихвата по потребителските заеми през последните месеци, почти не се е променял. Същото се отнася и за референтния лихвен процент на "Банка ДСК", поне според данните за него, показани на сайта й.

Ръст на големите фирмени кредити

Ръст на големите фирмени кредити

Близо 39.67 млрд. лева дължат фирмите на банките, 74.6% от тях са заеми над 1 млн. лева.

Следващите месеци ще покажат дали юлското увеличение на цената на потребителските кредити е временно (еднократно) явление, или е началото на нова тенденция за поскъпването на тази услуга.

Що се отнася до жилищните заеми, при тях познатата ни ситуация не се е променила.

"При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент намалява с 0.02 пр. п. до 2.47%, а ГПР - с 0.07 пр. п. до 2.71%", пише в информацията на БНБ за юли.

Тук е добре да се отбележи, че през юли има забележим спад и при новотпуснатите потребителски и жилищни заеми (заемите за нов бизнес).

Жилищните кредити поддържат годишен ръст над 18%, въпреки кризата

Жилищните кредити поддържат годишен ръст над 18%, въпреки кризата

Кредитите за домакинства са 31.532 млрд. лв. в края на юли 2022 г.

"Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове намалява с 13.5% (109.8 млн. лв.) до 701.8 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - със 7.5% (9 млн. лв.) до 110.7 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 12.2% (74.5 млн. лв.) до 536.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 2% (3.1 млн. лв.) до 155.6 млн. лв.", се казва в съобщението на БНБ.

Прегледът на данните за същия период за преходни години показва, че такова намаление на тези кредити (макар и с по-малък процент) е нещо като сезонно явление. Същата тенденция е имало и през юли 2021-а и това обяснява, че въпреки сегашното месечно намаление на жилищните кредити, те запазват рекордния си годишен ръст от над 18 процента.

През следващите два три-месеца, до края на септември, едва ли може да се очаква увеличение на цената по вече отпуснатите заеми за населението. В същото време по кредитите нов бизнес за населението най-вероятно ще има поскъпване, заради по-високите ставки за риск, които банките ще възприемат.

Лихвите по левовите кредити за гражданите остават ниски

Лихвите по левовите кредити за гражданите остават ниски

Конкуренцията между банките държи нивото на лихвите