В края на юни 2022-а БНБ отчете поредното тримесечие, през което има увеличен ръст на заемите за фирмите на годишна база. Според информацията на централната банка: "Кредитите на сектор Нефинансови предприятия (това са компаниите извън финансовия сектор) в края на второто тримесечие на 2022 година са 148 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 4.8%. Размерът на тези кредити е 39.669 млрд. лева, като се отчита нарастване с 10.5% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.4%, а размерът им - с 1.8%".

Предното тримесечие това увеличение на годишна база е било 2.4% за броя на заемите и 7.9% за общата сума по тях, а в края на миналата година ръстовете са били съответно 0.8% и 4.5 процента. Казано накратко кредитирането върви, при това паралелно с него, пак според данните на БНБ има намаление на необслужваните кредити на фирми и като сума и като дял от общия размер на предоставените им заеми.

Лихвите по левовите кредити за гражданите остават ниски

Лихвите по левовите кредити за гражданите остават ниски

Конкуренцията между банките държи нивото на лихвите

Информацията на БНБ показва, че в средата на 2022-а както и преди година, най-много заеми е получил сектор Търговия. На него се падат 27.4% от всички банкови кредити. На второ място по дял е преработващата промишленост с 23.1% като е сравнение с година по-рано този дял се е увеличил с повече от 2 процентни пункта. На трето място с 9.7% се нарежда сектора Операции с недвижими имоти, което изглежда съвсем логично на фона на бума с жилищното кредитиране. Но не е за пренебрегване факта, че в сравнение с година по-рано този дял е намалял с 1 процентен пункт. Изглежда незначително изменение, но в случая 1 процентен пункт се равнява на стотици милиони левове повече или по-малко.

Както и при депозитите, така и при кредитите за фирми най-големите ръстове и като бройки и общи суми са при заемите от 250 хил. лева и нагоре. Там говорим за увеличения на годишна база от 10 -12 процента. При заемите до 25 хил. лева няма почти никакъв годишен ръст. А при най-масовите като бройка кредити - тези от 25 хил. до 50 хил. и до 100 хил. лева, ръстовете са между 5.5 и 7.9 процента годишно. Тези две групи може и да са най-масови като бройка, но не са критично важни и показателни за банковите заеми за фирми, тъй като в тях са съсредоточени общо 1.8 млрд. лева. На този фон групата заеми над 1 млн. лева се формира от 5 772 броя кредити чиято обща сума е близо 29.61 млрд. лева или над 74.6% от всички пари, които банките са предоставили на фирмите към средата на 2022-а. Тази група кредити за една година е нараснала с 10% като бройки и с 10.8% като обща сума. И няма съмнение, че цялата обща картина във фирменото кредитиране в огромна степен зависи точно от тези заеми.