Производствените цени в България се понижават през август спрямо месец по-рано и бележат пореден спад на годишна база. Това показват данни на Националния статистически институт.

Общият индекс на цените на производител в България намалява с 0,3% спрямо юли, когато се понижиха с 0,2 на сто.

Понижение на цените се наблюдава в добивната промишленост - с 2,4% и в преработващата промишленост – с 0,4%, докато при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ е отчетено повишение с 0,1 на сто.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната намалява през август с 2,7% в сравнение със същия месец на 2015 година и след спад с 4,3% през юли, като цените в добивната промишленост падат с цели 9,1%, в преработващата промишленост – с 2 на сто и при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ – понижение с 4,1%.

По-рано този месец НСИ оповести доклад, според който инфлацията (потребителските цени, или индекса CPI) в България през август остана без промяна спрямо юли и регистрира спад на годишна база с 0,3 на сто.