Проучване на Националния статистически институт (НСИ) отчита повишение на промишленото производство, на строителството и при търговията на дребно през осмия месец на настоящата година.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през август с 0,7% в сравнение с юли, когато беше отчетено понижение с 1,6 на сто. Това представлява второ подобрение на производството през последните седем месеца.

Спрямо година по-рано календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира повишение с 2,6% (спрямо август 2015-а) след растеж от 2,6% през юли.

През август увеличение с 0,8% спрямо месец по-рано е регистрирано в преработващата промишленост, с 0,9% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и с 0,1% в добивната промишленост. На годишна база производството в преработващата промишленост нараства с 4,5%, а в добивната промишленост - с 1,8%.

Статистиката отбелязва обаче и понижение с 1,2% на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектора на строителството през август също показва раздвижване, като повишението е с 0,4% над равнището от юли, когато се понижи с 1,4 на сто. Това е първо, макар и слабо подобрение на строителния сектор през настоящата година. Продукцията на гражданското и инженерно строителство нараства с 0,9%, докато продукцията от сградно строителство бележи минимален спад от 0,1 на сто.

На годишна база обаче строителната продукция регистрира понижение с 10,2% след спад с 11,8% през юли, влошавайки се за осми пореден месец от началото на годината.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през осмия месец на настоящата година. През август оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, нараства с 0,9% спрямо юли, когато беше в стагнация (0,0%), докато на годишна база оборотът в търговията се увеличи с цели 5,4% след повишение с 2,2% през предходния месец.

Днешните данни сякаш не предполагат, че през третото тримесечие може да се очаква съществено забавяне на солидния икономически растеж, регистриран през първата половина на годината, когато БВП на България нарасна с по 0,7% през всяко едно от първите две тримесечия.