За април, май и юли 2017 година общият разход на лице от домакинство е 1 195 лв. Спрямо същия период за изминалата 2016 година общият разход на лице от домакинство нараства с 11.1%.

Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на 2016 година.

Най-големият относителен дял в едно домакинство е разходът за храна, който оформя 32.5% от общия разход на лице. В структурата на общия разход след храната се нареждат разходите за жилище (16.4%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%).

Снимка 308038

Източник: национален статистически институт

Близо 52 хиляди безработни по-малко за април, май и юни 2017 г.

Близо 52 хиляди безработни по-малко за април, май и юни 2017 г.

55.3% от безработните са без работа от една или повече години

Според статистиката на НСИ за посочения период всички разходи средно на лице от домакинство се увеличават. Най-голям е ръстът на разходите за разнообразни стоки и услуги - от 42 на 54 лева или покачване с 27.8%. Разходите за транспорт и съобщения са се покачили с 11.2% - от 122 на 135 лв. С 11.1% са се повишили и разходите за здравеопазване - от 63 на 69 лв. Средствата, които домакинство отделя за храна, също са се повишили - от 357 на 388 лв. или с 8.6%. Най-малка остава промяната на разходите за алкохолни напитки и цигари - от 51 на 53 лв. или покачване с 4.3%.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се е променило съществено. Увеличение има при потреблението на яйца, прясно мляко и плодове. Намалява консумацията на хляб и хлебни изделия, месо, кисело мляко, сирене, картофи и зрял фасул.

Общият доход средно на лице от домакинството за посочения период също се е повишил. За второто тримесечие на 2017 г. Общият доход средно на лице от домакинство е 1 355 лв., което е ръст с 9.4%.

С най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.7%). В структурата на общия доход след заплатата се нареждат доходите от пенсии (26.3%), самостоятелна заетост (6.8%) и от социални обезщетения и помощи (3.4%).

Снимка 308039

Източник: национален статистически институт

Близо 52 хиляди безработни по-малко за април, май и юни 2017 г.

Близо 52 хиляди безработни по-малко за април, май и юни 2017 г.

55.3% от безработните са без работа от една или повече години

Според данните на НСИ за посочения период доходът от работна заплата на лице от домакинство е нараснал от 679 на 769 лв. Това е ръст с 13.3%. Доходът от пенсии обаче е намалял с 1.8% - от 363 на 356 лв.

Доходът от самостоятелна заетост се е покачил с 25.4% - от 74 на 93 лв. Доходът от социални обезщетения и помощи също е нараснал - от 45 на 46 лв., което е ръст с 2.8%.