213.9 хил. са безработните лица през второто тримесечие на 2017 г. Коефициентът на безработица в страната за месеците април, май и юни е 6.3%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), отчитащи основните показатели за икономическата активност на населението през второто тримесечие на 2017 година.

Безработицата намалява

Безработицата намалява

50% от лицата над 15 години остават безработни

Според данните на НСИ в сравнение с второто тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е намалял с 1.7%, а броят на безработните - с 51.7 хил. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2017 г. 123.9 хил. (57.9%) са мъже и 90.0 хил. (42.1%) - жени.

От всички безработни лица 13.4% са с висше образование, 48.8% - със средно, и 37.8% - с основно и по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.8% за висше образование, 5.4% за средно образование и 18.3% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2017 г. 118.4 хиляди българи са продължително безработни - не работят от една или повече години. Това прави 55.3% от всички безработни лица.

Още 2 млн. лв. за заетост на безработните

Още 2 млн. лв. за заетост на безработните

Новата програма ще е ориентирана към общини с висока безработица

Снимка 307917

Източник: НСИ

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години се е покачил с 2.4% в сравнение с второто тримесечие на 2016 година и е 71.8%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 67.2%. Това е увеличение с 3.5% в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г.

За Борисов няма безработица

За Борисов няма безработица

След 1 септември санкционират родителите, които не могат да пратят децата си на училище

Според данни на НСИ 28.2% от населението в възрастовата група 15 - 64 навършени години са икономически неактивните лица. Това прави 1 296.7 хил. души. От тях 115.6 хил. са обезкуражени лица.

За същия период заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 092.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.2%.

Субсидираната заетост не преодолява структурната безработица

Субсидираната заетост не преодолява структурната безработица

Трябва да се дават средства за образование