През първото тримесечие на 2017 г. броят на безработните лица намалява с 55.2 хил., а коефициентът на безработица - с 1.7 процентни пункта. Данните са на Националния статистически институт и са в сравнение с първото тримесечие на изминалата 2016 година.

През първото тримесечие на 2017 г. безработните лица са 224.4 хил., а коефициентът на безработица - 6.9%. Спрямо същия период на 2016 г. безработицата намалява в по-голяма степен при мъжете, като коефициентът на безработица достига 6.8% за мъжете и 6.9% за жените.

Снимка 302671

Източник: НСИ

От 1 юли заявленията за помощ за безработица стават онлайн

От 1 юли заявленията за помощ за безработица стават онлайн

Изготвен е и нов образец на заявленията

При лицата на възраст от 15 и повече навършени години безработицата също намалява. За първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 50.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 036.7 хил. Безработицата при жените в този възрастов диапазон е малко по-висока отколкото при жените - 1 624.7 хил. са заетите мъже на възраст 15 и повече навършени години, а броят на заетите жени е 1 412.0 хил.

Снимка 302670

Източник: НСИ

По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.1%. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 10.6%, а в строителството - с 5.8%.

НСИ отчита и ръст в средната работна заплата. През месец март 2017 г. средната работна заплата е 1 036 лв., което е с 5.0% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2016 г. ръстът е 9.9%.

Установено е обаче и повишение на цените. Спрямо месец май 2016 година, през май тази година хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 1.4% в сравнение със същия месец на 2016 година.

Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата "Развлечения и култура", където цените спадат с 2.5%.

За месец май цените на производител на вътрешния пазар също нарастват - с 3.5%. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 9.7%, в преработващата промишленост - с 3.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.9%. Очаква се продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

Снимка 302669

Източник: НСИ

За първото тримесечие на тази година цените на жилищата нарастват с 8.8% в сравнение със същия период на 2016 година.