Правителството реши да намали значително минималните заплати на одиторите, следящи средствата от ЕС в министерството на финансите.
За някои позиции в дирекцията намалението е до 3 пъти, съобщи БНР.

Сега по правило работещите в това звено вземат двойни заплати, но занапред месечното им възнаграждение ще зависи от опита и свършеното от всеки отделен служител.

Правителството възложи на финансовия министър Пламен Орешарски до края на годината да бъдат предприети конкретни действия, с които работата на одитното звено да се подобри.