Кабинетът е одобрил финансирането на проекта за осигуряване на летателната годност на МиГ-29, съобщават от "Дондуков 1". По бюджета на военното министерство са одобрени допълнителни разходи в размер до 15 395 000 лева. Средствата са предвидени в централния бюджет, поясняват от Министерския съвет.

С изпълнението на проекта щели да се създадат необходимите условия Военновъздушните сили (ВВС) да поддържат и развиват способности за контрол на въздухоплаването и за гарантиране на въздушния суверенитет, за прилагане на механизмите на колективна отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

Освен това кабинетът е одобрил и промени по бюджета на военното министерство, с които ще се обезпечи увеличение с 1 млн. лв. на капитала на Многопрофилната болница за продължително лечение и рехабилитация "Вита" ЕООД - Велинград.

Правата в двужеството упражнява министърът на отбраната. В болницата се осъществява рехабилитация, лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателната, периферната нервна и дихателната системи.