Брутният ни външен дълг в края на март 2007 г. възлиза на близо 20.294 млрд. евро, което представлява 75.9% от БВП, посочиха от БНБ днес, цитирани от Money.bg.

Дългът ни се покачва с 3.2% или 624.2 млн. евро в сравнение с края на 2006 г.

Дългосрочните задължения на страната са в размер на 8.33 млрд. евро и представляват 68.2% от дълга. Краткосрочните ни задължения са в размер на 6.46 млрд. евро или 31.8% от брутния ни външен дълг, уточняват от централната ни банка.

Държавната част от брутният ни външен дълг в края на март възлиза на 3.39 млрд. евро или 12.7% от БВП, като намалява през първите три месеца на годината с над 267 млн. евро. Намалението се дължи основно на погасяването на глобални облигации, емитирани от правителството.

Външните задължения на търговските ни банки (частния дълг) възлизат на 3.469 млрд. евро, което представлява 13% от БВП. Частният дълг нараства с 2.6% за първите три месеца на годината, сочи статистиката на БНБ.

В края на март 2007 г. външните ни задължения по кредити, свързани с преки инвестиции възлизат на 5.868 млрд. евро, като нарастват с 270 млн. евро спрямо края на 2006 г.

За първото тримесечие на годината са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 1.489 млрд. евро.

Нетният външен дълг в края на март 2007 г. възлиза на 7.118 млрд. евро или 26.6% от БВП, като нараства с 19.2% в сравнение с края на 2006 г.