Съюзът на българските автомобилисти (СБА) се съмнява, че държавната фирма "Автомагистрали" ЕАД може да построи оставащата част от АМ "Хемус" - 134 километра от Боаза до пътя Русе - Велико Търново. Проектът е на стойност 1.35 милиарда лева.

От СБА пишат, че през последните 8 години държавната фирма "Автомагистрали" е изпълнила проекти за близо 200 милиона лева, като нито един от тях не е бил за проектиране и строеж на магистрала.

Данните са от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), откъдето СБА са ги изискали по Закона за достъп до обществена информация. Искът на СБА за достъп до информация е бил във връзка с обявената в края на 2018 година информация, че държавната фирма "Автомагистрали" ще построи отсечката, но тъй като АПИ и "Автомагистрали" ЕАД имат общ принципал - Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), агенцията може без обществена поръчка да възложи изпълнението на държавното дружество.

В тази връзка възниквали много въпроси: "Първо, липсата на публичен търг всъщност няма ли да позволи парите да бъдат изхарчени на тъмно, като например част от дейностите бъдат възложени чрез договори или рамкови споразумения на частни фирми, избрани по непрозрачен начин.
И второ, има ли капацитет "Автомагистрали" да се справи с проектирането и строежа на един от най-сложните и мащабни пътни участъци, след като досега основно се е занимавала със зимно снегопочистване и поддръжка на вече построени пътища."

"Автомагистрали" изгражда 134 км от АМ "Хемус"

"Автомагистрали" изгражда 134 км от АМ "Хемус"

Изграждането на отсечката е разделено на 6 участъка

Спрямо данните на АПИ в периода 2010 - 2014 година "Автомагистрали" ЕАД е изпълнявало само възлагани текущи дейности по поддръжка на автомагистралите. След това, за периода 2015 - 2018 година компанията е участвала в много повече проекти по магистралите "Тракия", "Хемус", "Люлин" и "Струма". Всички те обаче са за извършване на ремонтно-възстановителни дейности и строително монтажни работи на участъци, виадукти, мостове, съоръжения и др. Но не и за проектиране и строеж на магистрала, пиша от СБА.

От поисканата от СБА информация става ясно, че общата стойност на изброените проекти е 191 578 356, 74 лв. без ДДС.

И тук от СБА се питат - дали държавната "Автомагистрали" ЕАД не е ползвала услугите на други фирми, подбирайки ги по свое усмотрение.

СБА: "Оказва се, че да. Без да навлизат в каквато и да е конкретика, от фирмата, ръководена от Стоян Беличев, отговорят следното: "За реализацията на посочените по-горе проекти "Автомагистрали" ЕАД е участвало в процедури по реда на ЗОП, като за някои, съобразно спецификата на извършваните строително-монтажни работи, е сключвало както рамкови споразумения за доставки и услуги, така и договори с подизпълнители (...)". От държавната компания обаче не съобщили имената и казали на СБА, че данните са публично достъпни. "На сайтовете на "Автомагистрали" ЕАД и на АПИ трудно може да се намери конкретна информация", както посочва за пореден път СБА.

БСП иска да види договора за строителството на "Хемус"

БСП иска да види договора за строителството на "Хемус"

Според Йончева държавната фирма "Автомагистрали" няма капацитет

СБА направили и друго запитване - за споразумения, сключени в периода 1 януари 2015 г. до 15 януари 2019 година. По тези искове от "Автомагистрали" отговарят, че чакат становища от заинтересованите лица - фирмите, с които имат договори, дали може да се представи подобна информация.

Всичко това съмнява българските автомобилисти, които иска прозрачност около изграждането на АМ "Хемус".
СБА напомня, че строителството на магистралата започва през 1974 година и до този момент от общо 400-километровото трасе има изградени едва 170.